• Proiectul ,,ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE” – POCU/74/6/18, Mysmis+: 106882

  Beneficiarul proiectului este ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA BRADULUI, în parteneriat cu ASOCIAŢIA RENATO.

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

   OG – Diminuarea numarului de persoane de etnie roma din mediul rural dezavantajat din comuna Slobozia Bradului care se afla in situatie de abandon scolar sau risc de parasire timpurie a scolii, folosind activitati si metode integrate de acces egal la parcursuri de reintegrare in educatie pentru 200 de adulti si de masuri preventive de interventie pentru 740 prescolari si elevi, in vederea cresterii integrarii sociale si a angajabillitatii, inclusiv prin masuri de dezvoltare profesionala a 280 de cadre didactice si personal managerial.

  Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen mediu si lung prin masurile sale de interventie care vor sustine copiii majoritar de etnie roma (90%) din gradinita si elevii din cursul primar si gimnazial din scolile din Slobozia Bradului pentru a ramane in scoala si a-si continua studiile. In acest mod sansele lor de acces la educatie de nivel superior vor creste, in sprijinul unei integrari mai usoare pe piata muncii la nivel local sau judetean.

  Prin programul de A doua sansa (ADS), adultii analfabeti sau cu studii primare/gimnaziale nefinalizate din Slobozia Bradului, au sansa de a fi alfabetizati, respectiv de a creste nivelul studiilor obligatorii. In egala masura, proiectul ofera o sansa personalului didactic din Slobozia

  Bradului si din alte 7 comunitati rurale defavorizate de a dobandi un plus de profesionalizare in activitatea de educatie incluziva cu copii din medii rurale si/sau roma defavorizate. Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie, scaderea absenteismuului cursanþilor si a fenomenului de abandon al studiilor, cresterea procentajului elevilor care finalizeaza invatamantul obligatoriu, cresterea nivelului de instruire al populatiei din Slobozia Bradului, dezvoltarea capitalului uman si crearea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare a membrilor grupului tinta la piata muncii, cresterea sanselor persoanelor defavorizate si incluziunea lor sociala, sunt efecte pozitive asupra dezvoltarii durabile a comunei.

   

  Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1 Cresterea accesului la educatie a minim 740 de prescolari, elevi din ciclurile primar si gimnazial, aflati in situatii de risc de parasire timpurie a scolii, printr-un set complex de masuri educationale alternative suport cu caracter preventiv in vederea cresterii performantelor scolare si scolarizarea unui numar de 200 adulti care nu au absolvit invatamantul obligatoriu
  2. OS2 Elaborarea/implementarea unui program educativ integrat de interventie ”Sanse egale la educatie” de diminuare a fenomenului de parasire a scolii pe baza dezvoltarii instrumentelor si masurilor educaþionale remediale si preventive inovatoare, inclusiv nonformale, de educatie parentala si de voluntariat al tinerilor
  3. OS3. Cresterea eficientei programului ”Sanse egale la educatie”, prin formarea si mentoratul didactic unui numar minim de 280 de cadre didactice si personal managerial din Slobozia Bradului si din alte scoli rurale cu elevi aflati in situatie de risc de parasire timpurie a scolii
  4. OS4. Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii prin asigurarea de sprijin material, didactic unui numar de 940 de persoane (rechizite, subventii, masa calda, dotari etc.)
  5. OS5 Valorificarea rezultatelor proiectului, precum si a bunelor practici pentru remedierea abandonului si esecului scolar prin crearea si dezvoltarea de retele parteneriale sustenabile la nivel local si judetean.

   

  Grupurile tinta pentru acest proiect sunt: “Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educaþie (EICP),

  din care: – Copii 0-2 ani – 60 persoane” si „Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educaþie (EICP),

  din care: – Copii 3-5 ani, 200 persoane”. ; 480 elevi aflati in situatie de risc de parasire timpurie a scolii, 200 persoane cu varsta cuprinsa intre 25-64 ani analfabeti sau fara studii primare sau gimnaziale finalizate din comuna Slobozia Bradului si satele apartinatoare, fiind 95% de etnie roma si min. 280 de cadre didactice din medii rurale dezavantajate implicate în dezvoltarea si implementarea programelor de prevenire si reducere a parasirii timpurii a scolii (Scolile Gimnaziale din: Slobozia Bradului (78 cadre didactice), Sihlea (41 cadre didactice), 14-Scoala Gimnaziala Boghesti (14 cadre didactice), Garoafa (18 cadre didactice), Chiojdeni (20 cadre didactice), Jitia (19 cadre didactice), Bordesti (17 cadre didactice), Nereju Mic (28 cadre didactice), Ploscuteni (25 cadre didactice) si 4 personal managerial didactic de la Asociatia Renato din Jaristea)

  Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/74/6/18, Mysmis+: 106882, Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”, Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe.

  Proiectul are o durata de 36 de luni (08.05.2018-07.05.2021), valoarea totală a proiectului fiind de 9.3345.559,76 lei din care asistență financiară nerambursabilă: 7.935.225,80 lei, valoarea eleigibila nerabursabila din bugetul național: 1.265.552,03 lei și contribuție solicitant: 134.781,93 lei.