„Șanse egale la educație”-POCU74/6/18/106882
A7.4. Realizare mentorat didactic de sprijin prin retea online si ”fata in fata” de sprijin profesional.
-Echipa de mentori oferă sprijin cadrelor didactice care au finalizat programul de formare continuă acreditat Competențe TIC în educație -60 ore, 15 CPT pentru identificarea și realizarea de strategii de asigurare a învățării pe termen lung, pentru identificarea și aplicarea de soluții cu efecte pozitive în progresul elevilor și pentru adaptarea stilului de predare la nevoile actuale și de perspectivă ale elevilor, folosind tehnici moderne bazate pe învățarea inovatoare și TIC.
-Mentorii acordă sprijin cadrelor didactice pentru identificarea dificultăților de învățare și a nevoilor individuale ale elevilor, în special a celor aflați în situații de risc, adaptarea curriculumului și a instrumentelor de evaluare la nevoile identificate, prin intervenții pedagogice adecvate inclusiv activități extra-curriculare, atractive, eficiente care să conducă la îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor.
-Mentorii vor facilita transferul de bune practici, utilizând tehnici de facilitare/coaching/formare, în concordanță cu specificul învățării la adulți.

Leave a reply
SDS ,,Să facem lucruri frumoase” – Atelier de împletituriADS Anul II ,,Matematica”

Leave Your Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *