Diseminarea activităților proiectului ”ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/74/6/18
Mysmis+: 106882
Componenta 1 : Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”
Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe#ADȘ, #adouașansă, #educație, #sloboziabradului

Leave a reply
ACTIVITĂȚI ,,A DOUA ȘANSĂ” – PREDARE, EVALUARE, MONITORIZAREActivități Școală după școală

Leave Your Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *