Anexa 1  Raport evaluare

Nr. 4/3 din 07.09.2018

RAPORT DE EVALUARE   DUPĂ    CONTESTAȚII

Descarcă fișierul

  • Încheiat astăzi, 07 / 09 / 2018, în cadrul comisiei de selecţie a membrilor

din  echipa  de  management  și  din  echipa  de  implementare din cadrul proiectului  Şanse egale la educaţie , Cod proiect 106882, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, pentru ocuparea funcţiilor  prevăzute  în  Cererea  de  Finanțare:

În urma analizei documentelor depuse s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt. Candidat Funcția ADMIS/RESPINS
1 ANTONACHE  GEORGIANA – SIMONA Expert formare SDS ADMIS
2 VASILE  ANA Expert formare SDS ADMIS
3 ROTARU  ANA – MARIA Expert formare SDS ADMIS
4 VARVARICHI  ANIELA Expert formare SDS ADMIS
5 STAICU  LOREDANA  FLORENTINA Expert formare SDS ADMIS
6 ȘERBU  NICOLETA Expert formare SDS ADMIS
7 DRAGOMIR  VALENTINA  CRISTINA Expert formare SDS ADMIS
8 ILIESCU  ELENA Expert formare SDS ADMIS
9 IACOB  TUDORIȚA Expert formare SDS ADMIS
10 IVAN  CRISTINA Expert formare SDS ADMIS
11 BUBOACĂ  DANIELA Expert formare SDS ADMIS
12 STAN  ALINA Expert formare SDS ADMIS
13 URSU  GEORGIANA  NICOLETA Expert formare SDS ADMIS
14 MATEI  ANDRA  MARIA Expert formare SDS ADMIS
15 DIACONU  GEORGIANA Expert formare SDS ADMIS
16 ANDRONE  VALENTINA Expert formare SDS ADMIS
17 NICA  CARMEN Expert formare SDS ADMIS
18 NOROCEA  GINA Expert formare SDS ADMIS
19 MOCANU  DIDINA Expert formare SDS ADMIS
20 ALEXE  OANA  CAMELIA Expert formare   SDS grădiniță ADMIS
21 CHIRTOC  AMALIA  DANIELA Expert formare   SDS grădiniță ADMIS
22 HRUBARU  DANIELA Expert formare   SDS grădiniță ADMIS
23 PRISĂCARU  MONICA Expert formare SDS ADMIS
24 GRĂJDAN  CAMELIA   CĂTĂLINA Expert formare  ADS  primar ADMIS
25 GHERMAN  GABRIELA Expert formare ADS ADMIS
26 GHIORGHIU  ALINA  MARIA Expert formare ADS ADMIS

Observații (dacă este cazul) :

Nu  au  fost   depuse  contestații.  
 
 
 

Mențiuni (dacă este cazul) :

 
 
 
 

Drept care am încheiat prezentul raport de evaluare, comisia:

Popescu Cătălina-președinte –

  • Costache  Voica –membru –
  • Costache Maria-membru   –
  • Grigore Anamaria-secretar  –
Leave a reply
PROCES VERBAL DE EVALUARE DUPĂ CONTESTAȚIIProgramul ,,Școală după școală”

Leave Your Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *