Nr. 8/16/08.10.2019

RAPORT EVALUARE

  • Încheiat astăzi, 08 / 10/ 2019, în cadrul comisiei de selecţie a membrilor din  echipa  de  management  și  din  echipa  de  implementare din cadrul proiectului  Şanse egale la educaţie, Cod proiect 106882, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, pentru ocuparea funcţiilor  prevăzute  în  Cererea  de  Finanțare:

În urma analizei documentelor depuse s-au obţinut următoarele rezultate finale  după perioada  de  contestații:

 

Nr. crt. Candidat  

FUNCȚIA

 

Admis/Respins

1. ȚĂRANU  DANIELA Expert formare SDS ADMIS
2. ZAIȚ ANA-MARIA Expert formare SDS ADMIS
3. CAPĂTĂ  GEORGIANA- LUCIANA Expert formare SDS ADMIS
4. DIMA CERASELA – ELENA Expert formare SDS ADMIS
5. ANDONIE DELIA – ANDREEA Expert formare SDS ADMIS
6. MOROIU  MIHAELA Expert formare SDS ADMIS
7. MANOLESCU CLAUDIA -GIANINA Expert formare SDS ADMIS
8. COCEA  DENISA Expert formare ADS ADMIS
9 BOCSOK GABRIELA DORINA Expert formare ADS ADMIS
10 PÎRCĂLABU  VOICUȚA Expert formare ADS ADMIS
11 GRECU  ELENA Expert formare ADS ADMIS
12 FIȘTOC CAMELIA MIHAELA Expert formare ADS ADMIS

 

Observații (dacă este cazul) :

Nu  au  fost  contestații.  

 

Mențiuni (dacă este cazul) :

Nu  este  cazul  

 

Drept care am încheiat prezentul raport de evaluare, comisia:

Comisia  de  evaluare  și  selecție:

  • Popescu Cătălina-președinte –
  • Costache  Voica –membru –
  • Costache Maria-membru   –
  • Taulescu Petrică Liviu –

 

 

Leave a reply
RAPORT EVALUARE înaintea contestațiilorActivități A Doua Șansă – octombrie 2019

Leave Your Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *